ﻟﯿﺒﻞ ﺣﺮارﺗﯽ

لیبل حرارتی در ظاهر بسیار شبیه لیبل کاغذی می باشند، اما دارای این تفاوت اساسی می باشند که برای چاپ روی آنها باید از پرینتر حرارتی استفاده نمود که نیازی به ریبون ندارند و بسیار مقرون به صرفه می باشند و ثاثیر بسزایی در کاهش هزینه های چاپ لیبل و نهایتا کاهش قیمت تمام شده کالا دارد.

نمایش نتایج