ریبون وکس رزین (Wax Resin Ribbon)

ریبون وکس رزین دارای شفافیت و وضوح چاپ بالا میباشد و با توجه به اینکه این نوع ریبون ترکیبی از ریبون وکس و رزین می¬باشد، نوع مرغوب آن از درصد رزین بالاتر و وکس پایین¬تر برخوردار می باشد و نسبت به ریبون وکس در مقابل سایش مقاومت بیشتری دارد.

نمایش نتایج